Navigácia

Akcie našej školy

Štvrtok 13. 12. 2018

Štvrtok 13. 12. 2018

Novinky

 • Do galérie ŠKD 2. oddelenie boli pridané fotografie.

 • Prišiel k nám Mikuláš

  Mikuláš – deň, na ktorý sa tešia hlavne tí menší. V zime k Mikulášu patria vyčistené čižmičky a veľa cukroviniek. Žiaci ukázali Mikulášovi a čertom, že sú nielen dobrí speváci, ale aj recitátori. Od rána sa deti spolu s pani učiteľkami tešili na vzácnu návštevu. Čakali na Mikuláša a jeho pomocníkov - anjelikov a čertíkov. Deti boli netrpezlivé, ale dočkali sa.

 • Do galérie Prišiel k nám Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Zapojili sme sa do športových projektov

  V tomto školskom roku sme sa ako škola podporujúca pohybové a športové aktivity zapojili do viacerých športových projektov. Okrem projektu Športovej Akadémie Mateja Tótha, ktorý od septembra funguje dvomi tréningovými jednotkami za týždeň, sme sa v mesiaci október zapojili do projektu so Slovenským zväzom hádzanej. Prihlásením sa do Tipos Minihandball ligy sme získali hádzanársky set, ktorý obsahuje dve mini hádzanárske bránky, 10 lôpt, a 20 tričiek. Podmienkou projektu je účasť na turnaji a fotodokumentácia z tréningov žiakov 1.stupňa.

 • Pohybom k aktívnemu zdraviu

  Dnes už nikto nepochybuje o vplyve stravy na naše zdravie. Každodenne sme informovaní o prospešnosti rôznych druhov zeleniny, ovocia, zdravých tukov či rôznych doplnkov výživy. Tak ako je dôležitá pre naše zdravie strava, rovnako dôležitý je aj pravidelný pohyb. Slováci sa s pravidelným pohybom ešte stále veľmi nepretrhnú a čo je horšie, že deti nemajú vzor u svojich rodičov.

  Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva trpí obezitou a nadváhou na Slovensku 13 – 15 % detí vo veku od 11 do 15 rokov. Spomedzi dospelých (18 – 64 rokov) trpí nadváhou približne každý tretí a obezitou každý štvrtý Slovák. Podľa WHO potrebujú deti vo veku 5 – 17 rokov najmenej 60 minút miernej až intenzívnej fyzickej aktivity každý deň. Fyzickou aktivitou sa pritom nemyslí iba šport, ale každý pohyb, ktorý spotrebúva energiu.

 • Do galérie Školská kronika 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Súťaž o prípravu zdravého pokrmu zo zeleniny a ovocia

  21.november sme si deň v ŠKD 2. oddelenie spestrili niečim novým. V rámci zdravej výživy sme si chceli vlastnoručne pripraviť nejaké zdravé jedlo. Boli sme rozdelení do troch skupín podľa ročníkov , každý tím mal svojho šéfkuchára, ktorého úlohou bola celá organizácia prípravy jedla. Pomôcky a suroviny zabezpečila p. vychovávateľka. Zistili sme, že urobiť jednoduché jedlo je pre nás hračka. Treba len trpezlivosť, chuť a samozrejme recept a suroviny. Pod rukami šikovných detí sa menili obyčajné mrkvy, cibule, jablká, uhorky, banány... na zdravé a chutné jedlá.Aj keď sa výhercami stali tretiaci so svojimi zdravými špízami, vyhrali sme vlastne všetci,pretože všetky jedlá boli nápadité a chutné, za čo sme boli aj všetci odmenení. Najprv sa najedli oči, potom naše brušká. Každému veľmi chutilo. Dobré jedlo rýchlo mizlo zo stolov. Ostávali len prázdne misy a taniere.

 • Do galérie ŠKD 2. oddelenie boli pridané fotografie.

 • Základný plavecký výcvik

  Plávanie sa považuje za jednu z najúčinnejších pohybových aktivít. Na jednej strane sa plávaním otužuje organizmus detí, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči chorobám z prechladnutia, na strane druhej plávanie vplýva aj na pohybový aparát, systém krvného obehu a dýchacích orgánov. Keďže u žiakov je plávanie veľmi obľúbená činnosť, rozhodli sme sa neprerušiť tradíciu organizovania plaveckého výcviku na našej škole aj v tomto školskom roku.

  Výcvik bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka a realizovaný týždennou dochádzkovou formou v termíne 12. 11. 2018 - 16. 11. 2018 v Aquaparku DELŇA v Prešove, pod vedením dvoch kvalifikovaných inštruktorov plávania. Nahlásení boli viacerí žiaci, no kvôli chorobám a zdravotným problémom sa ho nakoniec zúčastnilo len 16 žiakov. Pre plavecký výcvik boli vytvorené ideálne podmienky s možnosťou využitia všetkých atrakcií aquaparku, konkrétne tobogán, vírivka i plavecký bazén. Žiaci rozdelení do dvoch skupín postupne rozvíjali svoje plavecké zručnosti. Niektorí žiaci v priebehu výcviku prekonávali strach z vody, iní zase s nadšením a radosťou zdokonaľovali plavecké spôsoby. Žiaci sa na výcviku aj mimo neho správali slušne a dodržiavali všetky pokyny pedagógov. V závere výcviku všetci predviedli, čo sa naučili, v čom sa zdokonalili a my sme to zaznamenali aj videozáznamom a fotodokumentáciou. Domov si žiaci hrdo niesli super zážitky, sladké odmeny i mokré vysvedčenie plavca.

 • Do galérie Základný plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Anglické divadelné predstavenie v Košiciach

  Dňa 15. novembra 2018 sa naša škola zúčastnila na anglickom predstavení Smelý zajko v Afrike v divadelnom centre Košice. Predstavenie bolo zamerané na podporu vzdelávania detí základných a stredných škôl v anglickom jazyku. Vystúpenie sa odohrávalo v historickej sále radnice. Predstavenie je koncipované ako učebná pomôcka pre zlepšenie vnímania cudzieho jazyka u detí a mládeže. Pri príprave scenára účinkujúci spolupracujú s pedagógmi anglického jazyka tak, aby bolo predstavenie primerané danej vekovej kategórii. K predstaveniam sú dodávame pracovné materiály so slovnou zásobou a použitými frázami. Tieto materiály pomohli obohatiť a aktívne zapojiť žiakov do diania nielen pred predstavením, ale aj po ňom a interaktívnou zábavnou formou naučiť cudzí jazyk. Cieľom predstavení v anglickom jazyku je atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Divadelná hra v anglickom jazyku je forma komunikácie podobná metóde cvičenia vo dvojici alebo skupinách, ktorá má žiakov zabaviť a umožniť im zdravé sebahodnotenie. Diváci si pri sledovaní predstavenia môžu v praxi overiť svoje znalosti z anglického jazyka. Jazyková úroveň bola nastavená svojou jazykovou a komunikačnou náročnosťou tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná hra v anglickom jazyku určite je. Som presvedčená, že hra v nich posilní sebaistotu a vytvorí pozitívny vzťah k štúdiu anglického jazyka. Túto školskú akciu po

 • Druhá svetová vojna – projektové vyučovanie

  Téma druhej svetovej vojny je pre žiakov stále zaujímavá, hoci od tejto udalosti uplynulo už 70 rokov. Zanechala v životoch ľudí veľa bolesti. Práve preto si ju musíme pripomínať, aby sa to už nikdy nezopakovalo.

  Pre žiakov sme pripravili trošku iný pohľad na vojnu, ako je v knihách - projektové vyučovanie „Múzeum na kolesách“. Prostredníctvom zážitkového vzdelávania bol žiakom priblížený život vojaka na fronte – ako sa obliekali, stravovali, poskytovali si pomoc, ale dozvedeli sme sa aj, akou hodnotou bolo priateľstvo.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lemešany
  Lemešany 154
  082 03 Lemešany
 • +421 51 79 31 242 - tel.
  +421 915 94 04 49 - mobil

Fotogaléria